Detské prívlačové preteky 2020 Dolný Kubín

V prvú októbrovú sobotu na štrkovisku v Párnici sa uskutočnil 0-tý ročník Detských prívlačových pretekov. Po počiatočných problémoch s nepriaznivou pandemickou situáciou a vrtochoch jesenného  počasia sa nám nakoniec podarilo preteky zorganizovať. Súťažilo sa pri dodržaní všetkých hygienických predpisov na jazere číslo 8.Charakter pretekárskej trate bol na upravenom spevnenom brehu s trávnatým a krovinatým porastom na niektorých miestach s porastom stromov. Voda stojatého charakteru o hĺbke 1,2 až 3,5 metra prevažne štrkovitého dna. Osádka rýb nížinného charakteru obohatená pstruhom dúhovým. Z celkového počtu 18 prihlásených detí sa pretekov zúčastnilo 15.Súťažilo sa v štyroch kolách po 30 minút, rotácia pretekárov bola o 5 štandov. Najčastejšie lovenou rybou bol pstruh dúhový a ulovilo...