Detské prívlačové preteky 2020 Dolný Kubín

V prvú októbrovú sobotu na štrkovisku v Párnici sa uskutočnil 0-tý ročník Detských prívlačových pretekov. Po počiatočných problémoch s nepriaznivou pandemickou situáciou a vrtochoch jesenného  počasia sa nám nakoniec podarilo preteky zorganizovať. Súťažilo sa pri dodržaní všetkých hygienických predpisov na jazere číslo 8.Charakter pretekárskej trate bol na upravenom spevnenom brehu s trávnatým a krovinatým porastom na niektorých miestach s porastom stromov. Voda stojatého charakteru o hĺbke 1,2 až 3,5 metra prevažne štrkovitého dna. Osádka rýb nížinného charakteru obohatená pstruhom dúhovým. Z celkového počtu 18 prihlásených detí sa pretekov zúčastnilo 15.Súťažilo sa v štyroch kolách po 30 minút, rotácia pretekárov bola o 5 štandov. Najčastejšie lovenou rybou bol pstruh dúhový a ulovilo sa aj pár šťúk. Deti bojovali do poslednej sekundy a celkovo sa ulovilo 11 kusov rýb. Najdlhšou bodovanou rybou bola šťuka dlhá 44,5 centimetrov. V konečnom poradí sa umiestnil na prvom mieste Dominik Hauko (5 kusov rýb), na druhom mieste sa umiestnil Marco Bella (4 kusy rýb),a na treťom mieste sa umiestnil Jozef Bočkaj (1 kus ryby)Na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať za toto krásne sobotňajšie dopoludnie našej organizácii MO SRZ Dolný Kubín, sponzorom pretekov Rybárske potreby Martin Hubinák-Dolný Kubín, Rybárske potreby Tornado- Banská Bystrica, Davidovi Opartymu, Martinovi Lakoštíkovi, Františkovi Ferjančíkovi, Branislavovi Peničkovi, riaditeľovi pretekov a zároveň aj hlavnému hospodárovi Tiborovi Ferjančíkovi, hlavnému rozhodcovi Andrejovi Benkovi, vedúcim krúžkov Jánovi Flajsovi, Antonovi Ošťadnickému, Jaroslavovi Hlavatému a samozrejme všetkým deťom a rodičom, ktoré sa pretekov zúčastnili.

Petrov zdar                                                                                       Mgr. Anton Ošťadnický

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *