Zlatý blyskáč 2020 Stará Ľubovňa

Vážení vedúci detských rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti.
Pripravili sme pre vás ďalší ročník tradičnej detskej rybárskej súťaže pre deti od 9 do 15 rokov Zlatý blyskáč 2020.

Už po štvrtý krát sa nesie v duchu myšlienky: „hľadá sa všestranný rybár“. Súťažiaci si môžu vybrať
disciplíny, v ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou sú vedomostné testy a rozpoznávanie rýb.
Novinkou tohto ročníka je, že v celkovom vyhodnocovaní všestranných rybárov sa zohľadňujú výsledky
všetkých disciplín Zlatého blyskáča.
Termín konania: 12. – 16. august 2020
Miesto konania: revíry Miestnej organizácie SRZ Stará Ľubovňa: Jakubianka 4 -0790 -4 -1,
Vengliska 4 -3890 -1 -1, futbalový štadión MŠK Stará Ľubovňa, hotel Sorea a Hrad Stará Ľubovňa.

Organizačný štáb:

Riaditeľ súťaže: Rastislav Piontek – športový referent MO SRZ Stará Ľubovňa.
Hlavný organizátor: Dušan Jaššo – referent pre prácu s deťmi a mládežou sekretariát Rady SRZ.
Garant Rady SRZ: Ivan Orovčík – člen Rady SRZ a predseda MO SRZ Stará Ľubovňa.
Hlavný rozhodca: Ján Šima St. – rozhodca SZŠR východ MO SRZ Stará Ľubovňa.
Hlavný technický vedúci: Rastislav Piontek.
Rozhodcovia pre jednotlivé disciplíny: muška, prívlač – Martin Roth – MO SRZ Poprad;
plávaná, feeder – Rastislav Piontek; rybolovná technika – Daniel Poničan – referent pre prácu s deťmi
a mládežou MsO SRZ Zvolen; vedomostné testy a rozpoznávanie rýb – Dušan Jaššo.
Bodovacia komisia: Anton Kanda – tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves, Miroslav Matis MO SRZ
Trstená a zástupca vedúcich družstiev zvolený po slávnostnom otvorení.
Fotograf a beseda o rybárstve: Jaroslav Šubiak SOŠ Ivanka pri Dunaji.
Mediálny manažér: Erik Voltemar.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *