Detské prívlačové preteky 2020 Dolný Kubín

V prvú októbrovú sobotu na štrkovisku v Párnici sa uskutočnil 0-tý ročník Detských prívlačových pretekov. Po počiatočných problémoch s nepriaznivou pandemickou situáciou a vrtochoch jesenného  počasia sa nám nakoniec podarilo preteky zorganizovať. Súťažilo sa pri dodržaní všetkých hygienických predpisov na jazere číslo 8.Charakter pretekárskej trate bol na upravenom spevnenom brehu s trávnatým a krovinatým porastom na niektorých miestach s porastom stromov. Voda stojatého charakteru o hĺbke 1,2 až 3,5 metra prevažne štrkovitého dna. Osádka rýb nížinného charakteru obohatená pstruhom dúhovým. Z celkového počtu 18 prihlásených detí sa pretekov zúčastnilo 15.Súťažilo sa v štyroch kolách po 30 minút, rotácia pretekárov bola o 5 štandov. Najčastejšie lovenou rybou bol pstruh dúhový a ulovilo...

Zlatý blyskáč 2020 Stará Ľubovňa

Vážení vedúci detských rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti.Pripravili sme pre vás ďalší ročník tradičnej detskej rybárskej súťaže pre deti od 9 do 15 rokov Zlatý blyskáč 2020. Už po štvrtý krát sa nesie v duchu myšlienky: „hľadá sa všestranný rybár“. Súťažiaci si môžu vybraťdisciplíny, v ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou sú vedomostné testy a rozpoznávanie rýb.Novinkou tohto ročníka je, že v celkovom vyhodnocovaní všestranných rybárov sa zohľadňujú výsledkyvšetkých disciplín Zlatého blyskáča.Termín konania: 12. – 16. august 2020Miesto konania: revíry Miestnej organizácie SRZ Stará Ľubovňa: Jakubianka 4 -0790 -4 -1,Vengliska 4 -3890 -1 -1, futbalový štadión MŠK Stará Ľubovňa,...